Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року

Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року

і відміняє дію всіх попередніх редакцій даної процедури

Процедура проведення програми розвитку нових Координаторів

«Швидкий Старт»

1. Організатор програми:

Організатором та Виконавцем заохочувальної програми для Координаторів «Швидкий Старт» (далі «Програма») є ДП "Ейвон Косметікс Юкрейн", що знаходиться за адресою: 08325, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Харківське шосе, 5 (далі «Організатор» та/або «Компанія»).

Місце проведення Програми: територія України.

Програма діє з К15/2014 року (з 20 жовтня 2014 р.) доки Організатором не буде повідомлено про її припинення. Програма може бути доповнена або змінена згідно цих Правил.

2. Визначення, які використовуються в цій процедурі

Учасники Програми: Всі Координатори ДП "Ейвон Косметікс Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року Юкрейн", які зареєструвалися як Координатори і уклали Договір про надання послуг Координатора з Організатором Програми, а також мають ЛОА1-17 в період дії Програми:

- Координатори, що на початку К15/2014 року (з 20 жовтня 2014 р.) мають ЛОА 2-17, припиняють приймати участь у Програмі «Швидкий Старт» попередньої редакції, що діяла до К14/2014 включно і розпочинають приймати участь у Програмі «Швидкий Старт» в новій редакції, що діє з К15/2014 року (з 20 жовтня 2014 р.)з тих умов, що відповідають їх ЛОА у К15/2014 року (з 20 жовтня 2014 р.)

Не приймають участь в Програмі: Координатори, які раніше співпрацювали з Організатором як Районні Менеджери з продажу.

Переможцем Програми є Учасник програми, який Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року виконав усі необхідні умови Програми для одержання винагороди.

Термін співпраці з Організатором (одиниця вимірювання – Кампанія/ЛОА) – кількість Кампаній співпраці від моменту реєстрації Координатора в системі Організатора та наявності у групі Координатора Активного Представника.

Координатором є особа, яка надає послуги з пошуку та залучення нових покупців продукції Організатора, а також інші послуги, надання яких передбачено укладеним між Координатором та Організатором Договором про надання послуг (далі - Договір).

Координатор, що здійснив набір – це Координатор, у якого в 1 генерації є Координатор, який виконав умови цієї Програми та став Переможцем Програми.

Рахунок-фактура – накладна на замовлену кількість одиниць продукції Організатора по каталогу Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року Організатора.Група Координатора – Покупці та Координатори, зареєстровані особисто Координатором і/або переведені до нього в групу.

Перша Генерація – група Координатора, яка включає Координаторів та покупців особисто залучених Координатором та переведені в його групу Координатори, покупці, не враховуючи самого Координатора.

Друга генерація – групи Координаторів, які включають Координаторів та покупців, які закріплені за Координаторами першої генерації.

Третя генерація – групи Координаторів, які включають Координаторів та покупців, які закріплені за Координаторами другої генерації.

Структура Координатора – сукупність покупців, Координаторів першої, другої і третьої генерації та сам Координатор.

Кампанія – період дії одного Каталогу (друковане видання Організатора, в якому виключно з рекламними цілями опублікована інформація про продукцію Організатора Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року, знижки, надбавки, а також спеціальні маркетингові пропозиції), який становить три-чотири календарних тижня. Кожній Кампанії відповідає певний каталог Товарів Компанії (Каталог).

Представник - це зареєстрований покупець ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн», з яким укладений Договір купівлі-продажу косметичної продукції.

Активний Представник – покупець, який розмістив замовлення в Кампанії і має позитивне сальдо чистого продажу (сума замовлень більша, ніж сума повернень в Кампанії).

Чистий продаж– це загальна сума продажу (замовлень) продукції Організатора Структурою Координатора за цінами відповідних рахунків-фактур, за вирахуванням ПДВ, сум повернень за цінами відповідних рахунків-фактур, сум оплати за обробку замовлень та обробку повернення, сум оплати за користування послугою Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року «Avon Mobile», сум оплати за позапланову доставку замовлень, а також вартості бізнес-інструментів прямого продажу (каталоги, листівки, продукція та інше).

Інші терміни,зазначені в цих Правилах, вживаються згідно з Процедурою виплати винагороди за послуги Координатора.

3. Умови програми «Швидкий Старт»

3.1. Для кожного рівня Програми встановлені показники по наступним критеріям:

3.1.1. Строк співробітництва (ЛОА);

3.1.2. Кількість активних Представників у 1-й генерації за результатами Кампаніїабо досягнутий статус Координатора згідно Процедури виплати винагороди за послуги Координатора.

3.1.3. Сума замовлень структури за цінами Каталогу за результатами Кампанії.

3.1.4. Протягом 5 кампаній, починаючи з Кампанії підведення підсумків, (у якій Учасник Програми виконав умови відповідного рівня Програми) Учасник Програми повинен мати Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року або протягом зазначеного строку отримати статус "Координатор" або вище згідно Процедури виплати винагороди Координаторів.

Умови Швидкого Старту

Рівні Програми

Строк співробітництва (ЛОА)

Кількість активних Представників у 1-й генерації за результатами Кампанії /Статус Координатора

Сума замовлень структури за Цінами Каталогу, грн.

Винагорода Координатора, грн

Винагорода Координатора, що здійснив набір, грн

1 рівень

2 000

-

3 500

2 рівень

3 500

300 – 600

6 500

6 500

6 500

3 рівень

12 000

12 000

12 000

12 000

4 рівень

17 000

1 000

1 000

17 000

1 000

17 000

1 000

17 000

1 000

5 рівень

Лідер Початківець

-

1 500

1 250

Лідер Початківець

-

1 500

Лідер Початківець

-

1 500

3.2. У показник «Кількість Активних Представників» для умов Програми «Швидкий Старт» враховуються активні Представники 1-ої генерації Координатора. Сам Координатор (його особиста активність) не входить до підрахунку показника в Програмі.

Статус Лідер Початківець визначається згідно Процедури виплати винагороди за послуги Координатора.

3.3. У показник «Сума замовлень структури за цінами Каталогу» для умов Програми «Швидкий Старт Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року» враховуються сума продажу Структури за цінами каталогу мінус повернення (Товари, які були повернені). У суму продажу за цінами каталогу враховується: весь Товар з каталогу, Товар з лого-флаєра, Товар «Рожева стрічка», Товар, якого тимчасово немає на складі, іміджевий Товар без знижки покупця, Товар з флаєру «Розпродаж», набір-сюрприз, Товари з секції «Розпродаж» на Інтернет-сторінці Компанії. У суму продажу за цінами Каталогу не враховується: Товар зі статусом «немає, не замовляйте знову».

Особистий продаж Координатора зараховується в суму продажу Структури Координатора.

Під особистим продажем Координатора мається на увазі сума всіх замовлених Координатором Товарів за Кампанію за цінами каталогу з урахуванням Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року повернень за Кампанію (Товари, які були повернені).

3.4. Якщо Координатор вперше починає виконувати умови «Швидкого Старту» на 1-му та/або 2-му рінях Програми, то він має можливість розпочати з більш легких умов:

3.4.1. Якщо Координатор має ЛОА2 і він вперше виконує умови 1-го рівня Програми «Швидкий Старт», то він може розпочати з більш легких умов:

ЛОА

Кількість активних Представників у 1-й генерації за результатами Кампанії

Сума замовлень структури за Цінами Каталогу, грн.

Винагорода Координатора, грн

2 000 грн

400 грн

3.4.2. Якщо Координатор має ЛОА4 і він вперше виконує умови 2-го рівня Програми «Швидкий Старт», то він може розпочати з більш легких умов:

ЛОА

Кількість активних Представників у 1-й генерації Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року за результатами Кампанії

Сума замовлень структури за Цінами Каталогу, грн.

Винагорода Координатора, грн

3 500 грн

600 грн

3.4.3. Якщо Координатор має ЛОА5 і він вперше виконує умови 2-го рівня Програми «Швидкий Старт», то він може розпочати з більш легких умов:

ЛОА

Кількість активних Представників у 1-й генерації за результатами Кампанії

Сума замовлень структури за Цінами Каталогу, грн.

Винагорода Координатора, грн

3 500 грн

600 грн

3.4.4. Якщо Координатор має ЛОА6 і він вперше виконує умови 2-го рівня Програми «Швидкий Старт», то він може розпочати з більш легких умов:

ЛОА

Кількість активних Представників у 1-й генерації за результатами Кампанії

Сума замовлень структури за Цінами Каталогу, грн.

Винагорода Координатора, грн

3 500 грн

600 грн

3.5. Якщо умова описана в п. 3.1. не буде виконана Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року, то:

3.5.1. Учасник не стає Переможцем Програми цього рівня та не має права на отримання грошової винагороди згідно умов цієї Програми

4. Особливі положення

4.1 Всі показники Програми розраховуються за підсумками відповідної Кампанії.

4.2. Досягнення статусів Координаторів визначається згідно діючої Процедури виплати винагороди Координатора.

4.3 Показники Програми відображаються в звіті з продажу по кожній Кампанії для Координаторів, що мають ЛОА 1-17.

4.4 При невиконанні умов для ЛОА одного з рівнів або рівня програми, Координатор може продовжувати брати участь у програмі і виконувати умови подальших рівнів.

5. Виплата винагороди Координатора учасника.

5.1 Виплата винагороди Переможцям цієї Програми здійснюється разом з регулярною винагородою Координатора згідно Процедури виплати винагороди Координатора.

5.2 Якщо Координатор за підсумками Кампанії, в Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року якій ним були виконані умови відповідного рівня Програми отримав статус «Претендент», грошова винагорода за цією Програмою нараховується, і виплачується з регулярною винагородою Координатора згідно Процедури виплати винагороди Координатора.

6. Виплата винагороди Координатора що здійснив набір:

6.1. Виплата винагороди Переможцям цієї Програми здійснюється разом з регулярною винагородою Координатора згідно Процедури виплати винагороди Координатора.

6.2. Координатор, що здійснив набір, має змогу отримати одноразово грошову винагороду за Координатора, що вперше виконав умови програми «Швидкий Старт» в межах рівня на одному з зазначених ЛОА.

6.3. Координатор, що здійснив набір, отримує грошову винагороду у розмірі 600 грн якщо його під-Координатор розпочав виконання умов на 2-му рівні Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року Програми «Швидкий Старт» з складних критеріїв Програми «Швидкий Старт»:

ЛОА Координатора учасника Програми

Кількість активних Представників у 1-й генерації за результатами Кампанії

Сума замовлень структури за Цінами Каталогу, грн.

Винагорода Координатора, що здійснив набір, грн.

6 500 грн

600 грн

6.4. Координатор, що здійснив набір, отримує грошову винагороду у розмірі 300 грн якщо його під-Координатор виконав легкі умови на 2-му рівні Програми «Швидкий Старт» згідно п.п. 3.4.2.-3.4.5..

ЛОА Координатора учасника Програми

Кількість активних Представників у 1-й генерації за результатами Кампанії

Сума замовлень структури за Цінами Каталогу, грн.

Винагорода Координатора, що здійснив набір, грн

3 500 грн

300 грн

6.4.1. Якщо в наступному ЛОА після виконання легких умов під-Координатор в рамках 2-го рівня виконує більш Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року складні умови, то Координатор, що здійснив набір, отримує доплату у розмірі 300 грн:

ЛОА Координатора учасника Програми

Кількість активних Представників у 1-й генерації за результатами Кампанії

Сума замовлень структури за Цінами Каталогу, грн.

Винагорода Координатора що здійснив набір, грн

6 500 грн

300 грн

6.2. Винагорода Координатора, що здійснив набір, виплачується тільки якщо останній має статус «Координатор» і вище в Кампанію закриття відповідного рівня Координатором-Переможцем Програми, який знаходиться в 1 генерації Координатора.

7. Інше.

7.1. Ця Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом,

а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

7.2. Дана Програма є публічним інформування Координаторів про умови. отримання додаткової грошової Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року винагороди від ДП "Ейвон Косметікс Юкрейн" в межах та за договором про надання послуг, укладеного між Організатором та Координатором.

7.3. Детальні правила та умови Програми розміщено на інтернет-сайті Організатора my.AVON.ua, на сторінці Координатора у розділі «Програми».

7.4. Організатор залишає за собою право змінити або доповнити умови і правила проведення Програми протягом її дії, попередивши про це учасників Програми шляхом розміщення інформації на сайті my.AVON.ua.. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

7.5. Організатор залишає за собою право позбавити Учасника/ів Програми Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року участі в Програмі і винагороди, якщо протягом дії Програми були виявлені порушення правил співробітництва з Організатором, а саме: недотримання умов договору, правил реєстрації нових Представників та Координаторів методу прямого продажу групою Представників, умов кредитної політики.

7.6. Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Процедурою, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані обставинами форс-мажору. При цьому обставинами форс-мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов’язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора, і Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року не обмежуючись зазначеним, включають заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блокпостів та інших кордонів на території України, блокування об’єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ тощо.

7.7. Беручи участь в програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, електронної адреси, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання подарунку, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

7.8. Факт участі у Програмі автоматично означає ознайомлення і повну згоду учасника з умовами проведення Програми.

7.9. Претензії, скарги та побажання Учасників Програми розглядаються індивідуально згідно із діючими процедурами Організатора після подачі Учасником Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року письмової заяви за допомогою розділу «Зв’яжіться з нами» на Інтернет-сайті Організатора my.AVON.ua , але не пізніше двох Кампаній після Кампанії виконання умов.

7.10. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Програми, і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.11. Відповіді на всі додаткові запитання з приводу даної Програми можна отримати за допомогою розділу «Зв’яжіться з нами» на сайті my.AVON.ua. та за телефоном інформаційної лінії для Координаторів і з понеділка по п’ятницю з 8:30 до Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року 17:00. Вартість розмови сплачується особою, яка подзвонила.

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав


documentaijchmn.html
documentaijcowv.html
documentaijcwhd.html
documentaijddrl.html
documentaijdlbt.html
Документ Ця процедура вступає в силу з Кампанії 15/2014 року